News

22 години од основањето на ЕЛБИЈОР, 22 години посветеност

На 06 ти мај се навршија 22 години од основањето на ЕЛБИЈОР. Во изминатите години благодарение на нашата професионалност и посветеност воспоставивме соработка со еминентни светски фармацевтски компании, донесовме на …

ЕЛБИЈОР увозник на ЕРИТРОПОЕТИН зета: се грижиме за пациентите со хронична бубрежна болест

Еритропоетинот зета (Eqralys) претставува најнова генерација на фармаколошки активна супстанца која има својство да го стимулира клеточниот раст и делба на црвените крвни клетки добиен со пекомбинантни техники. Овој лек …

Туберкулозата не е само Ваша битка, постоиме за Вас

Туберкулозата е хронично воспаление предизвикано од бактеријата Mycobacterium tuberculosis. Во минатото била многу позастапена, а за тоа придонесувале лошите социоекономски услови на популацијата како и недостапноста на вакцините и лековите. …